W 2024 roku w Polsce podatnicy zobowiązani są do złożenia rocznych zeznań podatkowych za 2023 rok. Zacznijmy od tego, że nie, nie możesz pominąć tych zeznań podatkowych, jeśli jesteś zatrudniony. Zapnij pasy, ponieważ przed Tobą skondensowana dawka informacji na temat kluczowych aspektów wypełniania zeznań podatkowych w Polsce oraz dostępnych odliczeń podatkowych.

Podsumowanie PIT-2023:
 • Zeznanie podatkowe należy złożyć do 30 kwietnia 2024 roku;
 • Formularz PIT różni się w zależności od rodzaju dochodu;
 • Możesz otrzymać zwrot podatku dzięki różnym korzyściom;
 • Pracodawcy mogą zwrócić część wydatków pracownika;
 • Wszystkie dochody z zagranicy muszą być uwzględnione w zeznaniu podatkowym;
 • 1,5% podatku zostanie przekazane wybranej organizacji społecznej;
 • Złożenie zeznania PIT online gwarantuje otrzymanie oficjalnego potwierdzenia odbioru dokumentu.

Jeśli nie jesteś zaznajomiony, PIT oznacza Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych i jest to po prostu formularz, który musisz wypełnić, aby uniknąć aresztowania lub grzywny w wysokości milionów złotych (żart! spokojnie, masz dużo czasu – do 30 kwietnia następnego roku, czyli do 30.04.2024 r.). Ale nie przejmuj się – nie jesteś sam. Każdy, kto pracuje lub prowadzi jakąkolwiek działalność gospodarczą w Polsce, musi to zrobić. Po prostu trzeba się wdrożyć w temat.

Faktycznie, nie trzeba się nimi martwić. Gdy się nie trochę poznasz, okażą się dość przyjemne. Wasza dalsza współpraca zależy od różnych czynników, takich jak sposób zarabiania pieniędzy, preferowana forma opodatkowania oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Aby zapewnić sobie odpowiednią obsługę, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację podatkową i w razie wątpliwości skonsultować się z doradcą podatkowym, aby wybrać najlepszy formularz.

Przeczytaj więcej o aspektach księgowych w Polsce tutaj

Przegląd PIT

PIT-11

Jeśli jesteś oficjalnie zatrudniony, twój pracodawca zajmuje się formularzem PIT-11, wysyłając go zarówno do ciebie, jak i do urzędu skarbowego. Ten formularz informuje urząd skarbowy, że jesteś odpowiedzialnym pracownikiem w firmie. W przypadku pracy u kilku pracodawców, będziesz mieć do czynienia z wieloma PIT-ami.

Krótko mówiąc, nie musisz się martwić tym PIT-em, ale konieczna będzie współpraca, aby odzyskać nadpłacony podatek.

PIT-37

To formularz PIT-37, który składają osoby fizyczne uzyskujące dochody opodatkowane na ogólnych zasadach, np. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy emerytury. Służy on do corocznego składania zeznań podatkowych. Aby złożyć zeznanie osobiste lub wspólne (jeśli dotyczy) z małżonkiem, należy zalogować się na stronie podatki.gov.pl i wejść do systemu e-Urząd Skarbowy, gdzie widoczne są dane podatkowe oraz wypełnione zeznanie. Wystarczy wprowadzić ewentualne zmiany i zatwierdzić dane. Jeśli twój pracodawca lub inny płatnik regularnie rozlicza za сiebie podatek, prawdopodobnie skorzystasz z tego formularza.

PIT-36

PIT-36 umożliwia zwrot części opodatkowanych aktywów, takich jak odsetki, dywidendy, dochody z wynajmu nieruchomości i inne inwestycje. Formularz ten stosuje się również w przypadku uzyskiwania dochodów ze źródeł spoza Polski bez pośrednictwa polskich podatników. Jest to standardowe zeznanie podatkowe składane przez osoby fizyczne, które jednocześnie pracują i prowadzą działalność gospodarczą. Formularz jest używany przez osoby samozatrudnione, które wybrały opodatkowanie na ogólnych zasadach (skala podatkowa), oraz przez osoby, które uzyskały dochód za granicą.

W niektórych przypadkach osoba składająca zeznanie PIT-36 może być również zobowiązana do złożenia dodatkowego PIT-a. Przejdźmy teraz do innych możliwych formularzy.

 • PIT-36L jest formularzem przeznaczonym dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które są opodatkowane liniowym podatkiem dochodowym w wysokości 19%;
 • PIT-38 jest formularzem przeznaczonym dla osób, które uzyskały dochód ze sprzedaży papierów wartościowych, instrumentów pochodnych lub realizacji praw z nich wynikających, a także z zysków kapitałowych;
 • PIT-28 jest formularzem dla tych, którzy wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako metodę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy.

Jak zatem złożyć zeznanie podatkowe? Trzymaj się mocno – choć wyczerpujące, z pewnością warte wysiłku!

 • Krok 1: Zbierz wymagane dane i dokumenty: PIT-11, PESEL lub NIP, polskie konto bankowe lub konto walutowe w PLN z kodem BIC (kod identyfikacyjny banku, kod SWIFT), informacje dotyczące dzieci (akty urodzenia, PESEL), aktualne dane kontaktowe;
 • Krok 3: Naciśnij przycisk wyślij najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. i miej nadzieję na zwrot podatku. Nie zapomnij też sprawić sobie jakiejś miłej niespodzianki; to było naprawdę wymagające zadanie!

Oto kilka typowych pułapek, na które trzeba uważać:

  • Błędy w podstawowych informacjach: Starannie sprawdź liczby i pisownię, dwukrotnie zweryfikuj wszystkie podstawowe dane pod kątem poprawności. Opóźnienia mogą być spowodowane błędami w nazwisku, adresie lub numerze ubezpieczenia społecznego;

  • Nieprawidłowe ewidencjonowanie dochodów: Upewnij się, że dokładnie zgłosiłeś wszystkie dochody i uwzględniłeś wszystkie możliwe źródła dochodu;

  • Niezłożenie zeznania w terminie: Składanie zeznań po terminie może skutkować nałożeniem kar i odsetek. Upewnij się, że złożysz zeznanie do 30 kwietnia 2024 roku.

zy brzmi to skomplikowanie? Pozwól, że ci pomożemy!

Tax refunds and deductions

Jeśli wszystko zostanie zrobione poprawnie, możesz skorzystać z kilku dodatków oferowanych przez polski rząd, takich jak dodatek na dziecko lub zwrot za internet.

  • Jeśli masz dzieci poniżej 18 roku życia, możesz skorzystać z ulgi na dzieci, wypełniając formularz PIT/O. Kwota ulgi zależy od liczby dzieci. Na przykład, dla pierwszego i drugiego dziecka przysługuje dodatek w wysokości 1 112 zł rocznie, dla trzeciego dziecka – 2 000 zł, a dla czwartego i kolejnych – 2 700 zł. Pamiętaj, aby dołączyć akt urodzenia każdego dziecka do zeznania podatkowego;

  • W ramach ulgi internetowej można otrzymać zwrot rzeczywistych kosztów korzystania z sieci do kwoty 760 zł rocznie. Jeśli składasz wniosek wspólnie z małżonkiem, limit podwaja się do 1 520 zł rocznie. Pod uwagę brane są pełne wydatki, w tym kwoty brutto. Aby otrzymać zwrot, należy złożyć wniosek i załączyć dowód zapłaty za usługi internetowe, określając kwotę zapłaconą bezpośrednio dostawcy. Należy pamiętać, że koszty instalacji, aktualizacji lub ponownego podłączenia nie są wliczane do tego limitu. Ponadto korzyść ta jest dostępna tylko przez dwa kolejne lata i jeśli nie zostanie wykorzystana w drugim roku, zostanie utracona; koszty usług internetowych należy zgłosić w zeznaniu podatkowym w sekcji zwrotu wydatków, wskazując odpowiednią kwotę zapłaconą za te usługi. Nie zapomnij dołączyć do wniosku kopii dokumentu płatności lub faktury potwierdzającej zapłatę za usługi internetowe.

  • W Polsce istnieją także inne bonusy, na które można pretendować, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów i dostarczenia odpowiednich dokumentów. Na przykład osoby oddające krew lub osocze mogą otrzymać specjalną premię (ulga krwiodawcy a osocze). Dla krwiodawstwa maksymalna kwota wynosi 6% dochodu, a dla osocza 350 zł za litr, z limitem 8 750 zł rocznie. Aby skorzystać z tej ulgi, wystarczy dołączyć potwierdzenie ze stacji krwiodawstwa do zeznania podatkowego.

Pamiętaj, urząd skarbowy weryfikuje złożone zeznania podatkowe, a zwroty są zazwyczaj wydawane w ciągu 1-2 tygodni, choć w skrajnych przypadkach może to potrwać do 90 dni. Im szybciej uporasz się z papierkową robotą, tym szybciej możesz spodziewać się zwrotu.

Podsumowanie

W skrócie, składanie deklaracji podatkowych jest obowiązkowe dla głównych rezydentów Polski, z terminem do 30 kwietnia 2024 r., za rok podatkowy 2023. Opcja składania deklaracji jako rodzina często jest korzystna. W zależności od twojej sytuacji, możesz kwalifikować się do różnych ulg i zwrotu podatku. Prawidłowe wypełnienie i złożenie deklaracji w terminie jest kluczowe dla uniknięcia kar i optymalizacji obciążenia podatkowego. Zalecamy skonsultowanie się z profesjonalistami, aby upewnić się, że twoje deklaracje podatkowe są poprawne.

Nadal masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Źródła