Księgowość w Polsce – krótko i na temat
 • Są 2 ewidencji księgowej – uproszczona i pełna;
 • Od 2024 roku będzie wprowadzenie w kraju systemu e-Faktur (KSeF);
 • Kara za przestępstwo podatkowe może wynosić od 1414 złotych do 40 723 200 złotych;
 • Do 2014 roku praca w księgowości możliwa była tylko po uzyskaniu certyfikatu wydawanego przez Ministerstwo Finansów;
 • Ważne znaleźć firmę księgową, która ma doświadczenie w Twojej branży.


Polska dla przedsiębiorców to pole możliwości dzięki dynamicznej gospodarce i środowisku biznesowemu, najczęściej w sektorze IT. Jednak skuteczne prowadzenie biznesu wymaga ścisłego przestrzegania lokalnych regulacyj prawnych i zasad, zwłaszcza w zakresie legalizacji i księgowości. Podatnicy mogą napotkać trudności w zrozumieniu wielu nowych przepisów i zasad podatkowych, co wynika z naszych doświadczeń z ostatnich lat. Rok 2024 nie będzie wyjątkiem (więcej na ten temat – poniżej w tym artykule).

Dlatego zdecydowanie zalecamy skorzystanie z usług doświadczonego księgowego, który specjalizuje się w pracy z firmami z Twojej branży, biegle posługuje się polskim prawem i regularnie aktualizuje swoją wiedzę na temat nowych wymagań w dziedzinie księgowości i opodatkowania.

W tym artykule omówimy kluczowe aspekty prowadzenia księgowości dla przedsiębiorców IT w Polsce. Przedstawimy również dlaczego warto przejść na zdalną księgowość i omówimy szczegóły oraz specyfikę, z którymi przedsiębiorcy muszą się zmierzyć.

Rachunkowość dla indywidualnych przedsiębiorców

W Polsce wyróżnia się dwie ewidencji księgowe1:

 • uproszczona księgowość;
 • pełna księgowość (mówi się na nią potocznie księgi rachunkowe albo pełne księgi).

Uproszczona księgowość jest odpowiedna dla małych firm i indywidualnych przedsiębiorców, podczas gdy system pełny jest wymagany dla dużych i średnich firm. Obie formy mają swoje specyfiki, a wybór między nimi powinien być oparty na unikalnych potrzebach Twojej działalności, formie prowadzenia działalności i rocznym obrocie.

Rachunkowość uproszczona nie wymaga prowadzenia pełnej księgi rachunkowej. Umożliwia korzystanie z prostych rozwiązań do rejestrowania i sporządzania sprawozdań finansowych Twojej firmy, a także pomaga rozliczyć się z urzędem skarbowym. Rachunkowość uproszczona istnieje w trzech formach:

 • Księga przychodów i rozchodów2;
 • Ryczałt ewidencjonowany;
 • Karta podatkowa.

Głównym ograniczeniem stosowania uproszczonej rachunkowości jest ustawowy próg przychodów (włączając kwotę podatku) ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok finansowy, który wynosi równowartość 2 000 000 euro. Przy przekroczeniu tego progu wymagane jest pełne księgowanie.

Możesz dobrowolnie zdecydować się na pełną księgowość, choć niektórym przedsiębiorcom Polskie prawo nakłada obowiązek prowadzenia właśnie takiego rodzaju księgowości, na przykład dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, a także dla firm, które osiągnęły dochód nie mniejszy niż 2 000 000 euro rocznie. Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ustawą o rachunkowości, odpowiednia konwersja limitu 2 000 000 euro na złote opiera się na średnim kursie wymiany, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku.

Więcej na temat systemów opodatkowania dla indywidualnych przedsiębiorców opowiadaliśmy tutaj.

Ważne jest dla wszystkich przedsiębiorców zrozumienie, że ich księgowość musi spełniać wymagania zarówno prawa krajowego, jak i europejskiego. Roczne sprawozdanie i bilans są głównymi źródłami informacji w sprawozdawczości księgowej. Powinny one zawierać informacje o dochodach, wydatkach i zobowiązaniach podatkowych3.

Indywidualni przedsiębiorcy oraz firmy muszą składać sprawozdania zgodnie z ustalonymi terminami, aby uniknąć kar i negatywnych konsekwencji.

Jedną z kluczowych zmian w 2024 roku będzie wprowadzenie w kraju systemu e-Faktur (KSeF)4, co będzie wymagało od firm znaczących zmian w procesach fakturowania. Od tego czasu fakturowanie będzie przede wszystkim odbywało się za pośrednictwem specjalistycznej platformy, co będzie wymagało dostosowania systemów i wewnętrznych procesów firm.

Warto zauważyć, że KSeF nie będzie sprawdzać faktur pod kątem błędów lub dublowania, dlatego firmy muszą zwrócić uwagę na odpowiednie mechanizmy kontrola podczas wdrażania tego systemu.

Te zmiany5 mogą wpłynąć na sposób, w jaki firmy i indywidualni przedsiębiorcy powinni podchodzić do opodatkowania i sprawozdawczości finansowej w Polsce w 2024 roku6.

Specyfika prowadzenia księgowości dla JDG

Kluczowym elementem jest przestrzeganie obowiązków podatkowych. Prawidłowo prowadzona księgowość gwarantuje terminowe i dokładne płacenie podatków. Nieprzestrzeganie terminów lub błędy w sprawozdawczości mogą prowadzić do kontroli finansowych, odpowiedzialności karnej i utraty zaufania ze strony organów administracyjnych.

Przejrzystość finansową nie mozę być lekceważona, ponieważ jest to ważny wskaźnik podczas współpracy z partnerami, inwestorami i bankami, które oceniają sytuację finansową Twojego biznesu.

W Polsce kary za naruszenia podatkowe, zarówno przestępstwa podatkowe, jak i wykroczenia, różnią się w zależności od wielu czynników, w tym od minimalnego wynagrodzenia.

Dla wykroczeń podatkowych kara może być nałożona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnego wynagrodzenia minimalnego. Jeżeli czyn prowadzący do zmniejszenia publicznych przychodów podatkowych nie przekracza pięciokrotnego wynagrodzenia minimalnego, jest traktowany jako wykroczenie.

 • do 30 czerwca 2024 roku ten próg wynosi 21 210 złotych,
 • od 1 lipca 2024 roku – 21 500 złotych.
Kara za wykroczenie podatkowe w pierwszym półroczu 2024 roku może wynosić od 424,20 złotych do 84 840 złotych, a w drugim półroczu – od 430 złotych do 86 000 złotych.

W przypadku przestępstw podatkowych, sąd ustala liczbę stawek dziennych oraz ich wysokość, uwzględniając dochody sprawcy, jego sytuację osobistą i majątkową. Jedna stawka dzienna nie może być niższa niż jedna trzydziesta część minimalnego wynagrodzenia. W pierwszym półroczu 2024 roku dolna granica stawki dziennej wynosi 141,40 złote, a górna – 56 560 złotych. W drugim półroczu odpowiednio 143,33 złote i 57 332 złote. Ostateczna kara za przestępstwo podatkowe może wynosić od 1414 złotych do 40 723 200 złotych w pierwszym półroczu 2024 roku, oraz od 1433,30 złotych do 41 279 040 złotych w drugim półroczu7 8.

Profesjonalny księgowy w Polsce – kto to?

Do 2014 roku, aby pracować w dziedzinie rachunkowości, konieczne było uzyskanie certyfikatu wydanego przez Ministerstwo Finansów. Ten certyfikat potwierdza, że osoba posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy jako księgowy i audytor.

Księgowi, którzy są certyfikowani przez Ministerstwo Finansów i wcześniej otrzymali taki certyfikat, potwierdzają swoje kwalifikacje, przydatność do zawodu i co najmniej 10 lat doświadczenia w pracy jako księgowy i audytor w Polsce.

Tylko tak wykwalifikowany specjalista jest w stanie zarządzać Twoimi finansami efektywnie i udzielać ekspertyz. To pomoże uniknąć niechcianych sytuacji i zminimalizować ryzyko dla Twojego biznesu.

Bariera językowa może być problematyczna, dlatego istotne jest zapewnienie tłumacza lub księgowego z biegłą znajomością potrzebnych języków.

Jednym z kluczowych aspektów jest złożoność interpretacji prawa podatkowego, częste zmiany w polityce podatkowej oraz ograniczone zasoby do utrzymania aktualnej wiedzy w tej dziedzinie. Dlatego właśnie Moja Firma regularnie inwestuje w szkolenia swoich specjalistów oraz w inne narzędzia, w tym cyfrowe, które ułatwiają pracę.

Zalety zewnętrznego księgowego

Dla przedsiębiorców, firma outsourcingowa prowadząca księgowość może stać się solidnym partnerem w prowadzeniu biznesu. Będzie odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie księgowości, komunikację z inspekcją podatkową i ZUS-em, a także reprezentowanie firmy podczas kontroli podatkowych. Mówimy tutaj nie tylko o unikaniu grzywien, ale także o oszczędzaniu cennego czasu przedsiębiorcy.

Przy wyborze partnera do outsourcingu księgowości, ważne jest, aby zwracać szczególną uwagę na jego reputację i doświadczenie w pracy z jednoosobowymi przedsiębiorcami z różnych obszarów IT.

Specjaliści „Moja Firma” wielokrotnie potwierdzali swoją kompetencję w prowadzeniu księgowości i komunikacji z organami podatkowymi. Posiadając doświadczenie, znajomość lokalnego i międzynarodowego prawa, w tym transakcji z wykorzystaniem kryptowalut, jak również dostosowany system i wsparcie klienta, opracowaliśmy pakiet usług umożliwiający wygodne prowadzenie księgowości dla naszych klientów.

Zarówno przedsiębiorcy, jak i księgowi bez orientacji na konkretne branże są niewydajni i często popełniają błędy, które w konsekwencji mogą przynieść wysokie koszty. Nasza rekomendacja jest następująca: jeśli prowadzisz restaurację, skonsultuj się z księgowym, który specjalizuje się właśnie w obszarze gastronomii. Jeśli natomiast działasz w obszarze międzynarodowego i wielowalutowego IT, wybierz księgowego, który specjalizuje się tylko w tym – na przykład, polskich specjalistów Moja Firma.

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby zapewnić dokładne i terminowe prowadzenie księgowości, a także szybką konsultację w każdej kwestii. Wprowadziliśmy system wsparcia klienta typu helpdesk, dzięki któremu klient może zadawać pytania, a nasi pracownicy z działu obsługi klienta dostarczają szczegółowe odpowiedzi. Cała komunikacja odbywa się w systemie, za pośrednictwem ticketów.

POTRZEBUJĘ WSPARCIA KSIĘGOWEGO

Podsumowanie

Wybór firmy, która będzie Ci pomagać w prowadzeniu księgowości w Polsce, powinien przede wszystkim opierać się na potrzebach Twojego biznesu, a także na kompetencjach firmy księgowej w konkretnej dziedzinie. W każdym przypadku kluczowym czynnikiem jest ściśle przestrzeganie prawa i współpraca z wykwalifikowanymi specjalistami. Moja Firma może stać Twoim zaufanym partnerem, ponieważ w ciągu ponad 12 lat praktyki zgromadziliśmy cenną wiedzę i opracowaliśmy komfortowy i łatwy do opanowania produkt do prowadzenia księgowości dla Ciebie i Twojej firmy. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza poniżej, a my udzielimy Ci natychmiastowej konsultacji dla Twojego biznesu na terenie Polski.

Żródła

1. Podstawowe informacje o księgowości i ewidencjach

2. Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR)

3. Portal podatki.gov.pl

4. Krajowy system e-faktur

5. TOP 27 zmian i wyzwań w podatkach na 2024 r.

6. Krajowy System e-Faktur (KSeF)

7. Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2024 roku

8. Jakie będą nowe wysokości kar?

Skontaktuj się z nami