Umowa o dzieło — один з популярних договорів, які укладаються в Польщі між замовником і виконавцем.

Такий тип договору використовується в сферах, де виконання роботи виконавцем передбачає створення певного конкретного проекту або роботи — dzieło.

Чинне польське законодавство конкретно описує, які норми повинні бути дотримані, щоб така робота вважалася dziełem.

Як і у випадку з договором «umowa zlecenie», договір umowa o dzieło регулюється Цивільним кодексом Республіки Польща Kodeks Cywilny, а не Трудовим кодексом Kodeks Pracy, що регулює договір «umowa o pracę».

В українській мові відповідником найчастіше є договор підряду.

Договір «Умова о дзєло» передбачає:

 • більш низьке оподаткування — тільки PIT;
 • більш гнучкий графік роботи;
 • можливість використання 20% / 50% ставки на неоподатковувані витрати;
 • відсутність обов’язкового медичного страхування  — NFZ;
 • відсутність обов’язкового соціального страхування — ZUS.

Зверніть увагу на останні 2 пункти: працюючи за таким договором, працівник, як і роботодавець, не сплачує внесків до фонду медичного (NFZ) і соціального (ZUS) страхування. Відпустка і лікарняний в рамках цього договору також не передбачаються.

Цивільний кодекс РП дає можливість скласти договір у вільній формі за умови, що в ньому будуть вказані:

 • тип і детальний опис роботи, що виконується*;
 • терміни її винонання;
 • інформація про грошову винагороду (зарплатню) ;
 • *такий тип договору передбачає виконання певного конкретного проекту — вищезгаданого dzieła, найчастіше до договору додається детальний стислий опис роботи, що виконується, окремим документом — specyfikacja (технічне завдання).

Обмеження для іноземців відсутні. Польські працедавці можуть використовувати «умову о дзєло» як при роботі з громадянами ЄС, так і з іноземцями з третіх країн (України, Білорусі, РФ, Казахстану тощо).

За умови, що для іноземця роботодавець зареєстрував відповідний документ, що дозволяє йому працювати:

 • «робоче запрошення» — oświadczenie,
 • дозвіл на роботу — zezwolenie na pracę,
 • «тест ринку» — opinia starosty.

Хіба що іноземець звільнений від такої необхідності, наприклад має:

Оподаткування договору «umowa o dzieło»

Як ми вже зазначили вище, при використанні цього договору відсутні обов’язкові внески на медичне або соціальне страхування, отже щомісячні податкові витрати значно менші.

Сплачуються лише авансові внески з податку на прибуток фізичної особи — PIT. В рамках цього договору витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, становлять 20% або 50% залежно від того, чи передаються авторські права на створений тобою проект (роботу). З суми, що залишилася, сплачується зазначений податок PIT.

Розглянемо цифри на прикладі зарплати брутто 2000 PLN. В цьому випадку на банківський рахунок отримаєш таку зарплатню:

 • Витрати 20% — зарплата нетто 1712 PLN, податок PIT — 288 PLN
 • Витрати 50% — зарплата нетто 1820 PLN, податок PIT — 180 PLN

Можливість використання такого договору

Хотілося б ще раз відзначити, що використання такого договору пов’язане з рядом жорсткіших вимог, які висуває польське законодавство.

Виконана робота повинна мати риси вищевказаного dzieła, тобто проєкту. Протиправним є використання такого типу договору для кожного типу діяльності.

Якщо державні органи виявлять факт неправильного застосування цього договору, крім переоформлення відносин, сторони будуть змушені оплатити всі несплачені по договору платежі.

Приклади правильного застосування:

 • графічний проєкт, виконаний для одного клієнта;
 • створення і внесення конкретних змін в програмному запеспеченні.

Приклади, коли договір не може бути застосований:

 • надання дорадчих послуг («консалтинг»);
 • онлайн обслуговування клієнтів;
 • створення і постійне оновлення програмного забеспечення.

Як ми зазначили вище, правильно складений договір із клієнтом повинен містити детальне технічне завдання (опис роботи, проєкту) – specyfikacja.

Увага: будь-яка робота, що має риси постійної і повторюваної, і яка не має чітко визначених і прописаних цілей: робота програміста над різними проєктами, робота дизайнера, який щодня отримує нове завдання, проведення вебінарів, онлайн занять — не є типом роботи, що може бути кваліфікована як umowa o dzieło.

Використання «умови о дзєло» для оформлення таких відносин між замовником і виконавцем може бути розцінено фінансовими органами як ухилення від сплати податків.