Umowa o dzieło — один з популярних договорів, які укладаються в Польщі, між замовником і виконавцем.

Такий тип договору використовується в сферах, де виконання роботи виконавцем передбачає створення певного конкретного проекту або роботи — т.зв. dzieło.

Чинне польське законодавство конкретно описує які норми повинні бути дотримані, щоб така робота вважалася т.зв. dziełem.

Як у випадку з договором «umowa zlecenie», договір umowa o dzieło регулюється Цивільним Кодексом Республіки Польща — Kodeks Cywilny, а не — Трудовим Кодексом — Kodeks Pracy, що регулює договір «umowa o pracę».

В українській мові відповідником найчастіше є договор підряду.

Договір «Умова о дзєло» передбачає:

 • більш низьке оподаткування — тільки PIT;
 • більш гнучкий графік роботи;
 • можливість використання 20% / 50% ставки на неоподатковувані витрати;
 • відсутність обов’язкового медичного страхування  — NFZ;
 • відсутність обов’язкового соціального страхування — ZUS;

Зверніть увагу на останні 2 пункти, працюючи за таким договором, працівник, як і роботодавець не сплачує внесків до фонду медичного (NFZ) і соціального (ZUS) страхування. Відпустка і лікарняний в рамках цього договору також не передбачуяться.

Цивільний кодекс РП дає можливість скласти договір у вільній формі, за умови, що в ньому будуть вказані:

 • тип і детальний опис роботи, що виконується*;
 • терміни її винонаня;
 • інформація про грошову винагороду (зарплатню) ;
 • *такий тип договору передбачає виконання певного конкретного проекту — вищезгаданого dzieła, найчастіше до договору додається детальний стислий опис роботи, що виконується, окремим документом — т.зв. specyfikacja (технічне завдання).

Обмеження для іноземців — відсутні. Польські працедавці можуть використовувати «умову о дзєло», як при роботі з громадянами ЄС, так і з іноземцями третіх країн (України, Білорусі, РФ, Казахстану тощо).

За умови, що для іноземця, роботодавець зареєстрував відповідний документ, що дозволяє йому працювати:

 • «робоче запрошення» — oświadczenie,
 • дозвіл на роботу — zezwolenie na pracę,
 • «тест ринку» — opinia starosty.

Хіба що іноземець звільнений від такої необхідності, наприклад має:

Оподаткування договору «umowa o dzieło»

Як ми вже зазначили вище, при використанні цього договору, відсутні обов’язкові внески на медичне або соціальне страхування, отже щомісячні податкові витрати — значно менші.

Сплачуються лише Авансові внески з податку на прибуток фізичної особи — PIT. В рамках цього договору:

Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку становлять 20% або 50% в залежності від того, чи передаєте авторські права на створений вами проект (роботу). З суми, що залишилася сплачується зазначений податок PIT.

Розглянемо цифри на прикладі зарплати брутто 2000 PLN. В цьому випадку на ваш банківський рахунок отримаєте таку зарплатню:

 • Витрати 20% — зарплатня нетто 1712 PLN, податок PIT — 288 PLN
 • Витрати 50% — зарплатня нетто 1820 PLN, податок PIT — 180 PLN

Можливість використання такого договору

Хотілося б ще раз відзначити, що використання такого договору пов’язане з рядом більш жорстких вимог, які висуває польське законодавство.

Виконана робота, повинна мати риси вищевказаного dzieła, тобто проекту. Протиправним є використання такого типу договору для кожного типу діяльності.

Якщо державні органи виявлять факт неправильного застосування цього договору, крім переоформлення відносин, сторони будуть змушені оплатити всі несплачені по договору платежі .

Приклади правильного застосування:

 • графічний проект виконаний для одного клієнта;
 • створення і внесення конкретних змін в програмному запеспеченні;

Приклади, коли договір не може бути застосований.

 • надання дорадчих послуг (т.зв. «консалтинг»);
 • онлайн обслуговування клієнтів;
 • створення і постійне оновлення програмного забеспечення;

Як ми зазначили вище, правильно складений договір з клієнтом повинен містити детальне технічне завдання (опис роботи, проекту) – specyfikacja.

Увага: будь-яка робота, що має риси постійної і повторюваної, що не має чітко визначених і прописаний цілей: робота програміста над різними проектами, робота дизайнера, який щодня отримує нове завдання, проведення вебінарів, онлайн занять — не є типом роботи, що може бути кваліфікована як umowa o dzieło.

Використання «умов о дзєло» для оформлення таких відносин між замовником і виконавцем може бути розцінено фінансовими органами як ухилення від сплати податків.